Europa komt samen voor uw gezondheid

Uit de wereld van One Health: ESCCAP

In de Westerse wereld leven mensen en hun huisdieren dicht bij elkaar en daarom wordt ook wel gesproken van “One Health”, één gezondheid. De reden is dat de gezondheid van mens en de gezondheid van dier elkaar kunnen beïnvloeden.
Dierenartsen zijn hier voortdurend mee bezig maar hoe houden ze hun kennis bij? Hoe weten ze wat er in Europa speelt? Dat is van groot belang gezien het vele reizen van eigenaren en hun huisdieren. Onderzoek bewijst dat mensen soms net zo’n grote rol spelen bij besmetting en verspreiding als dieren zelf. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom Afrikaanse Varkenspest nu oprukt uit het Oosten.Kaart Europa en Sterkliniek

We stellen graag een kennisbron van de gezelschapsdierenartsen aan u voor:

European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP)

Wat is ESCCAP?

Het is een Europees Wetenschappelijk Adviesorgaan inzake parasieten bij huisdieren. De leiding is in handen van uitsluitend veterinair specialisten op het gebied van infectieziekten, volksgezondheid en parasitologie en zijn in hun werkend leven op het hoogste niveau bezig met hun vak, vaak als hoogleraar op een universiteit.

Wat is het doel van ESCCAP?

De specialisten van ESCCAP stellen zich ten doel om de dierenartsen in Europa te voorzien van de meest actuele adviezen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de vorm van richtlijnen. Het is namelijk voor de “gewone” dierenarts niet bij te houden wat er allemaal gebeurt, vooral de klimaatveranderingen hebben gevolgen voor het voorkomen van (de overbrengers van) de parasieten. De richtlijnen hebben tot doel om de parasieten onder de duim te houden en liefst terug te dringen. Denk hierbij vooral aan teken, vlooien, wormen, mijten en schimmels. Het streven op termijn is een leefomgeving voor mens en dier vrij van schadelijke parasieten zonder negatieve bijeffecten.

teek en vlo

Wat doet Sterkliniek Dierenartsen op dit gebied?

Alle medewerkers volgen verplicht nascholing (verplichting bestaat niet vanuit de Nederlandse overheid) waar dit onderwerp ook op de agenda staat.
Voor de diereigenaren brengen we speciaal folders uit waarin de adviezen in begrijpelijk Nederlands zijn opgeschreven. Er is een folder voor de “ectoparasieten” oftewel de beestjes die aan de buitenkant van uw huisdier voorkomen en een folder over de “endoparasieten” oftewel de beestjes die inwendig kunnen voorkomen.

Medewerkers van uw Sterkliniek kunnen u de modernste en veiligste middelen aanbieden en controleren daarbij de diergegevens zodat zich geen conflicten kunnen voordoen met rasgevoeligheden, andere behandelingen of medicijngift.

Gebruik preventieve middelen zodat parasieten geen kans krijgen. Vooral kinderen (tot ca. 12 jaar) en volwassenen met een verlaagde weerstand kunnen gevoelig zijn voor besmetting.

De door de teken overgebrachte ziekte van Lyme blijft één van de grootste aandachtspunten. In de dagelijkse kliniek zien we de laatste jaren gelukkig steeds minder gevallen van bijvoorbeeld grote vlooienbesmettingen in huis.

Uw Sterkliniek beantwoordt graag uw vragen over parasieten bestrijding en preventieve maatregelen.

  • Door Bob Carrière, dierenarts