Ziektebeelden

Preventieve zorg

Het konijn mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling als huisdier. In 2016 telde Nederland meer dan 900.000 konijnen. Het konijn als diersoort is speciaal gevoelig voor bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen zijn met de juiste kennis vaak te voorkomen of te beperken. Onderstaand treft u enkele gezondheidsadviezen aan die zullen bijdragen aan het plezier wat eigenaar en huisdier aan elkaar kunnen beleven.

Maagdarmkanaal

Het konijn is enorm gevoelig voor verstoringen van het maag-darmkanaal. Een niet normaal etend of keutelend konijn is absoluut een reden om een deskundige dierenarts te raadplegen. Problemen kunnen veroorzaakt worden door onder andere stress, gebitsproblemen, onjuiste voeding en infecties.

foto van konijn dat hooi eet

Gebit

De tanden en kiezen van het konijn blijven doorgroeien. Een onjuiste stand zorgt voor een verkeerde afslijting. Schuine of scheve kiezen of tanden dienen geslepen of getrokken te worden om een goede vertering optimaal te laten verlopen. Knip nooit zelf de tanden, dit kan leiden tot ernstige schade aan tanden of kaak. Kaakabcessen komen geregeld voor ten gevolge van kiesproblemen, deze dienen uitgebreid en in een vroeg stadium behandeld te worden.

Foto van olifantstanden

Ogen

Oog(lid)problemen kunnen ontstaan door infecties, irritatie, stoffige huisvesting, verkeerd groeiende wimpers en door afwijkende anatomie. Deze aandoeningen zijn pijnlijk en kunnen het hoornvlies beschadigen. Ook bedreigen ze zo het gezichtsvermogen. Tijdig ingrijpen en op tijd zalven met een voorgeschreven zalf zal veel problemen voorkomen.

Foto konijn dicht oog

Vliegenlarvenziekte (Myiasis)

Deze ziekte is in de zomer één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder konijnen. Vaak staan de dieren wat minder onder controle tijdens de vakantie en vervuiling onder de staart (vaak plakpoep) trekt vliegen aan die op de huid hun eitjes deponeren. De larven zullen na enkele dagen onderhuids hun vernietigende werk verrichten. Vele konijnen sterven als gevolg hiervan aan shock of moeten ingeslapen worden vanwege de uitgebreidheid van de verwondingen. Dagelijkse inspectie, het schoonhouden van de achterzijde en het juiste voer en rantsoen kan erger voorkomen.

Foto vliegen in vacht

Botbreuken

Sommige konijnen kunnen zich wild gedragen en uit de armen springen of zich uit alle macht los willen worstelen. In deze situaties kunnen gemakkelijk botbreuken ontstaan. De anatomie en fysiologie van het skelet van het konijn verschilt duidelijk van die van hond en kat. Eventuele botbreuken vereisen dan ook een specifieke aanpak. Met de juiste behandeling zijn veel botbreuken te genezen, ook die ervaring hebben we hier in de praktijk.

Konijn met spalk

Vaccinaties

Er komen drie belangrijke virusziekten in Nederland voor; dit zijn Myxomatose, Rabbit Haemorragic Disease (RHD) en RHD2. Alle drie de ziekten zijn dodelijk voor het konijn. De eerste wordt overgebracht door stekende insecten en de tweede en derde door (indirect) contact of besmet vers voer (zoals gras).
U kunt uw konijn tegen beide ziekten vaccineren. Doordat er een nieuw vaccin op de markt is, waar beide ziekten in zitten maakt het moment van vaccineren niet meer veel uit. Het vaccin is een jaar lang werkzaam wat een goede gelegenheid voor de jaarlijkse gezondheidscontrole geeft. Tijdens deze gezondheidscontrole wordt uw konijn grondig nagekeken en kunnen alle vragen gesteld worden.
Uw konijn is dus met behulp van slechts één prikje een jaar lang tegen beide ziekten beschermd.

Kleine konijntjes