Spoedgeval

Een spoedgeval is een situatie die dringend behandeling vereist. Er zijn spoedgevallen te onderscheiden die per direct behandeld moeten worden omdat het leven in gevaar is en er zijn spoedgevallen die weliswaar dringend behandeld moeten worden maar waarbij niet directe haast is geboden.

Bij verdenking van een spoedgeval, dient u direct in telefonisch contact te treden met een dierenarts!

In onderstaand overzicht is geprobeerd weer te geven wat als een spoedgeval aangemerkt dient te worden en welke behandeling is vereist. Dit stelt de eigenaar / verzorger in staat om de juiste behandeling in te (laten)stellen.

Aangereden

Symptomen: variëren van hele duidelijke verwondingen tot niet zichtbare (inwendige) verwondingen

Behandeling: direct nader onderzoek is gewenst

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts en laten nakijken door de dierenarts! Stop een eventuele bloeding. Dier rustig houden! Eventueel op plank vervoeren bij verdenking van rugletsel. De dierenarts kan u telefonisch advies geven voor of tijdens uw rit naar de dierenartsenpraktijk.

foto aangereden hond

Barensnood

Symptomen: na de ontsluitingsfase wil de bevalling niet op gang komen, bevalling lijkt te stokken ondanks persen van de teef, tussenpuptijd wordt te lang

Behandeling: meestal is een keizersnede noodzakelijk, soms kan medicamenteus behandeld worden

1e advies: overleg met de dierenarts, teef rust gunnen en laten liggen

foto keizersnede puppy

Blijvende erectie reu

Symptomen: langdurige en blijvende erectie vaak door een te strakke voorhuid

Behandeling: door de dierenarts

1e advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

foto blijvende erectie reu

Bloeding

Symptomen: bloedverlies, pulserend betekent slagaderlijke bloeding

Behandeling: drukverband, eventueel nieuw verband OVER het oude heen leggen

1e advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

nekwond hond

Bloed bij de ontlasting

Symptomen: zeer zwarte ontlasting (verteerd bloed) of vers bloed als stolsels bij ontlasting

Behandeling: nader onderzoek is gewenst

1e advies: contact opnemen met de dierenarts maar het is geen spoedgeval

bloed bij de ontlasting foto

Botbreuk / Dislocatie

Symptomen: vreemde hoek in ledemaat, afwijkende houding, eventueel botdelen zichtbaar

Behandeling: een open breuk bedekken met schoon verband of doek

1e advies: direct overleg met de dierenarts, nader onderzoek op korte termijn is gewenst omdat sommige breuken binnen 8 uur hersteld moeten worden voor de beste prognose

foto botbreuk bij konijn

Darmstasis bij het konijn

Symptomen: algemeen onbehagen, niet willen eten, stoppen met keutelen

Behandeling: medicinaal, eventueel infuus

1e advies: absoluut spoedgeval, direct de dierenarts raadplegen

foto konijntje

Epileptiforme aanval

Symptomen: mogelijk omvallen, krampen, speekselen, niet aanspreekbaar, urine laten vloeien

Behandeling: afhankelijk duur en ernst aanval(len)

1e advies: overleg met dierenartsen, later nader onderzoek gewenst

foto epileptiforme aanval

Gebroken kies / tand

Symptomen: stomp bloedt centraal

Behandeling: op korte termijn gewenst

1e advies: contact opnemen met de dierenarts

foto gebroken kies

Hoektand uitgebroken

Symptomen: Hoektand steekt uit naar opzij, meestal na gevecht of trauma, tandvlees kan behoorlijk bloeden.

Behandeling: röntgenonderzoek en het terugplaatsen van de uitgebroken hoektand waarna deze gefixeerd wordt met chirurgisch staaldraad.

1e advies: Snelle behandeling vergroot de kans van levend blijven van de hoektand. Bloedverlies lijkt vaak ernstiger door speekselvloed, dieren die bloed inslikken kunnen gaan braken wat er eng uit kan zien.

foto gebroken hoektand

Maagkanteling

Symptomen: heftig braken zonder dat maaginhoud wordt geproduceerd, verlies van kwijl uit de bek, mogelijk verdikking linkerzijde

Behandeling: per direct!

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts!

Nuttigen van vreemde voorwerpen

Symptomen: Het dier kan gaan braken, verminderde eetlust tonen, geen ontlasting hebben, in het meest ongunstige geval kan het voorwerp het dier perforeren wat dramatische gevolgen kan hebben. Er hoeven zich echter geen symptomen voor te doen.

Behandeling: Afhankelijk van het voorwerp, de tijd tussen opeten en de melding bij de dierenarts en de klachten.

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts!

foto vreemde voorwerpen

Oogletsel

Symptomen: oogbol uit de kas, vreemd voorwerp in oog, acute zwelling oog

Behandeling: oogbol eventueel vochtig houden met lauw water of sla / zonnebloemolie

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts! Niet het vreemde voorwerp (splinter, doorn etc.) uit de oogbol trekken

foto oogletsel

Oververhitting

Symptomen: hijgen, lusteloos, flauwtes, shock

Behandeling: het dier laten afkoelen (niet te snel), vocht toedienen, observatie, langdurige oververhitting kan schade toebrengen aan organen

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts! En eerste hulp bieden: uit de zon halen, koelte toedienen door middel van (niet ijskoud) water en temperatuur opnemen

foto oververhitte hond

Urinewegobstructie (verstopte plasbuis)

Symptomen: niet kunnen plassen, klaaglijk miauwen (op de bak), sloom, meestal katers

Behandeling: zo gauw mogelijk, plasbuis moet vrijgemaakt worden

1e advies: druk op buik voorkomen, direct contact opnemen met dierenarts!

foto verstopte penis kater

Vergiftiging

Symptomen: speekselen, braken, krampen, diarree, stuipen, coma

Behandeling: is geheel afhankelijk van de oorzaak

1e advies: direct contact opnemen met de dierenarts! Eventueel verpakking van gif of oorzaak van de vergiftiging (plant, medicijnen, chocolade) meenemen.

Kijk hier voor verschillende oorzaken van vergiftiging.

foto thalium

Verwonding

Symptomen: opening in de huid of andere beschermende structuur

Behandeling: bij een openstaande wond is hechten en wondtoilet op korte termijn noodzakelijk, liefst binnen enkele uren

1e advies: eventueel de wond bedekken met een schoon verband of doek, overleg met de dierenarts is op korte termijn gewenst

foto wond rug hond

Vreemd voorwerp klem in de bek

Symptomen: kwijlen, likken, slikken, schudden met de kop, klauwen met de poot naar de bek

Behandeling: verwijderen van het voorwerp, wellicht onder sedatie

1e advies: dier rustig houden, direct telefonisch contact opnemen met uw dierenarts

foto gebroken kies

Wespensteek

Symptomen: zwellingen, meestal aan de kop, jeuk, roodheid, benauwd, vaak  jonge onervaren dieren

Behandeling: bij zwelling aan de kop of in de bek, of bij een klein dier: zo gauw mogelijk

1e advies: eventueel koelen met nat, koud doekje, overleg met uw dierenarts is gewenst

foto wespensteek