One Health

One health oftewel “één gezondheid”.

De term “One Health” wordt veelal gebruikt om aan te geven dat de gezondheid van mens en dier nauw verweven is en dat veel medisch professionals samenwerken op dit gebied. Ook op het gebied van de gezelschapsdieren is de gezondheid van mens en dier nauw verweven. Mede gezien het feit dat huisdieren letterlijk en figuurlijk steeds dichter bij de mens leven komen interacties op het gebied van gezondheid steeds vaker voor.

Zijn huisdieren een risico voor de gezondheid?

Nee, eigenlijk niet. Het kan wel zijn dat mensen of kinderen een geringe weerstand hebben door leeftijd, door het gebruik van medicatie of door het ziek zijn. In die gevallen is er sprake van een verhoogd risico. Normaal gesproken zijn de dieren gezond en met preventieve zorg blijven ze dat ook. Toch zijn er een aantal belangrijke zaken om te weten en om rekening mee te houden. Hieronder zullen verschillende zaken besproken worden om de lezer meer inzicht te geven in One Health.

Allergie

Net zoals de mens allergisch kan zijn voor een hond of een kat kan uw huisdier allergisch zijn voor de mens! Bij katten zijn allergieën moelijker definitief vast te stellen maar bij de hond is het vrijwel dagelijks werk in een Sterkliniek. Het veel likken aan de voetjes is één van de meest voorkomende en meest makkelijk te herkennen symptoom. Uw dierenarts kan door middel van testen de allergie nader bepalen. Dit is één van de voorbeelden dat het huisdier ziek kan worden van de mens.

Beestjes en jeuk

Vlo Sterkliniek DierenartsenVeel gezelschapsdieren zoals cavia, hond, kat en konijn kunnen beestjes bij zich hebben die niet zo kieskeurig zijn. Ze lopen net zo makkelijk over naar de eigenaar of de kinderen, dat is een belangrijke reden om de dieren preventief te behandelen tegen beestjes. Ook dierenartsen krijgen regelmatig ongenode gasten van hun patiënten. Dierenartsen zijn dus wel bekend met de symptomen die bij de mens kunnen voorkomen. Heeft u onbegrepen jeuk op de ledematen en heeft u huisdieren dan is een overleg met de dierenarts misschien wel nuttig.

Schimmel

Gelukkig zien we dat niet zo vaak maar dieren kunnen zonder uitwendige symptomen een schimmel bij zich dragen. Als de dieren vaak worden geknuffeld dan is overdracht mogelijk, speciaal bij kinderen. Schimmelinfecties bij de mens geven meestal een rode ronde plek op de huid. Wijs uw huisarts eventueel op de aanwezigheid van huisdieren.

Bacteriën

Zelden worden mensen ziek van bacteriën van de hond. Ziekte van Weil (leptospirose) is hier een voorbeeld van maar de meeste honden worden gevaccineerd. Wat tegenwoordig veel meer voorkomt is dat mensen ziek worden van vers bereide voeding voor de hond of kat. Net zoals dat bij een slechte barbecue bereiding mensen ziek worden (“voedselvergiftiging”) door onvoldoende verhit vlees komt dat ook voor in de keuken. Door ondeskundige bereiding van rauw kippenvlees of organen, rauwe eendeneieren en slachtmateriaal liggen slechte bacteriën op de loer. Hier is dus optimale keukenhygiëne vereist.

Diermedicijnen en uw gezondheid & veiligheid

Foto vitaminesRegelmatig komt het voor dat een diereigenaar zijn of haar huisdier moet behandelen met medicijnen of andere stoffen die al dan niet geregistreerd zijn als diergeneesmiddel. Graag bespreken we hier een aantal belangrijke onderdelen van de medicatie die van belang zijn voor uw gezondheid en / of die van uw huisdier.

Voorschrift
In het voorschrift staat de dosering aangegeven die toegepast moet worden en / of een kuur afgemaakt moet worden, het is belangrijk om u hieraan te houden.

Bijsluiter
Alle geneesmiddelen dienen voorzien te zijn van een bijsluiter. Hier staat belangrijke informatie in en het is zeer belangrijk dat u kennis neemt van de inhoud. Hier zullen ook aanwijzingen staan ter bescherming van uw gezondheid.

Toepassing zalf
In het algemeen is het verstandig om dit met handschoenen te doen. Dunnen plastic handschoenen die ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld verven van haar volstaan. In theorie kan uw huid anders net zo goed de zalf opnemen en dat is niet de bedoeling.

Toepassing “pillen/dragees”
Het zal niet heel snel kwaad kunnen maar het is verstandig om na het toedienen van de medicatie uw handen goed te wassen.

Toepassen van middelen op de huid tegen teken en vlooien
Overtuig u ervan dat direct na aanbrengen het huisdier veilig is voor andere dieren of kinderen. Likken of aaien te kort na toediening kan zorgen voor ongewenst opname. Bijsluiters vermelden dit. Het ene middel is duidelijk veiliger dan het andere dus vraag uw dierenarts om advies. Houd anders uw huisdier voor de zekerheid even gescheiden van andere dieren en kinderen.

Toepassing van antibiotica
Dit zijn middelen die bacteriën moeten verzwakken of doden. Onzorgvuldig gebruik van deze middelen kan resistentie bij bacteriën in de hand werken. Toepassing moet dan ook met de grootste zorg geschieden. Dierenartsen zetten zich vol in voor verantwoord antibioticumgebruik en het zogenaamde “bacteriologisch onderzoek” wordt veelvuldig gebruikt om de juiste keuze te bepalen. Het lijkt soms omslachtig maar alle middelen zijn geheiligd om de resistentieproblematiek terug te dringen

Uw eigen situatie
Bent u zwanger of is uw weerstand verlaagd? Meldt dit dan in vertrouwen bij uw dierenarts. Bij sommigen medicijnen is dit van belang om te weten.

Overtollige medicijnen
Horen thuis in het Klein Chemisch Afval (KCA). Uw dierenarts mag ze volgens de wet niet terugnemen. KCA wordt deskundig vernietigd zodat medicijnresten niet in het milieu komen.

NB Houd medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren!!

Uw dierenarts zal bij zijn adviezen altijd oog hebben voor de gezinssituatie, wel is het van belang dat u uw dierenarts dan in vertrouwen neemt en eventuele belangrijke informatie aanreikt. Mens en (huis)dier kunnen prima nauw samenleven maar preventie blijft een belangrijke factor, uw dierenarts zal op beider gezondheid letten!

-Bob Carrière, dierenarts Sterkliniek Dierenartsen Ermelo