Sterkliniek Dierenartsen Best Practice Richtlijnen (BPR)

Sterkliniek Dierenartsen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zowel in de bedrijfsprocessen als in de diergeneeskundige processen. De basis voor onze dienstverlening vormt dan ook het kwaliteitssysteem.

Binnen het diergeneeskundige deel van onze processen staan de gezondheid en het welzijn van het dier voorop. Voortdurend worden zaken ontwikkeld om de medische zorg, zowel preventief als genezend, te verbeteren. De wetenschap ontwikkelt zich steeds verder en inzichten veranderen in de tijd, maar ook ervaringen in de diergeneeskundige wereld leiden tot nieuwe inzichten.
poot hand logo

Wat is een richtlijn (BPR)?

Een richtlijn is in ons geval een soort diergeneeskundige handleiding om een bepaalde aandoening of ziekte te behandelen of om een ander proces te stroomlijnen. Deze BPR wordt bij elke Sterkliniek ingezet en het gebruik wordt gemonitord door externe collega’s.

Waarom een richtlijn?

Enkele belangrijke redenen om met richtlijnen te werken zijn:

  • Verzamelen van de laatste wetenschappelijke kennis en deze iedereen ter beschikking te stellen, het stroomlijnen van inform atie
  • Verwerken, indien mogelijk, van wetenschappelijk bewezen resultaten in de richtlijnen
  • Transparant en vergelijkbaar werken bij vergelijkbare aandoeningen
  • Genereren van data om tot een betere evaluatie te komen van zo’n richtlijn

Wie stellen richtlijnen op?

Binnen Sterkliniek Dierenartsen doen ervaren dierenartsen dat die sterk medisch geïnteresseerd zijn. Hierbij wordt ook de samenwerking met Veterinair Specialisten gezocht om de richtlijnen kwalitatief zo goed mogelijk te krijgen en een heldere blik van buiten de organisatie toe te voegen.

Welke richtlijnen worden gemaakt?

Het ontwikkelen van een richtlijn is extreem kostbaar vanwege de enorme hoeveelheid tijd die het kost en de inzet van zeer hoog opgeleide mensen. Dat is de reden dat er geen honderden zijn. Een gedegen veterinaire richtlijn kost in een professioneel klimaat circa € 100.000. Dankzij een enorme inzet van vrijwillige uren en een sterk kritisch-praktische houding slaagt Sterkliniek Dierenartsen er in om regelmatig BPR’s te produceren. Voorgaande betekent dat er een prioriteit moet worden gesteld in de keuze van de onderwerpen.

Enkele voorbeelden:

BPR Dossiervorming
Optimale verslaglegging ten behoeve van de patiënt en met bescherming van de privacy van de eigenaar.
Als de behandelend dierenarts om wat voor reden dan ook verandert moet een collega eenvoudig en snel het dossier over kunnen nemen en alle informatie makkelijk tot zich kunnen nemen.

BPR Epilepsie
Geen eenvoudige aandoening en door nieuw ontwikkelde medicijnen komen veel overgangen voor in medicatie welke op zich een risico inhouden. Een BPR leent zich uitstekend om de behandeling te kunnen standaardiseren, monitoren en direct aan te passen indien gewenst.

BPR Rughernia
Nieuwe diagnostische mogelijkheden zoals CT-scan en MRI-scan leiden tot nieuwe mogelijkheden en inzichten, een BPR houdt alle ontwikkelingen bij en voorziet de behandelaars van de laatste inzichten.

BPR’s diarree hond en kat, lagere urineweginfecties kat
Bij deze aandoeningen was nogal eens sprake van onnodig antibioticumgebruik. Sterkliniek Dierenartsen hebben als doelstelling in hun klinieken om antibioticagebruik en daarmee de kans op resistentie terug te dringen. Hier dragen onze BPR’s bij aan verantwoord en minder antibioticumgebruik.

Wat is het voordeel voor de cliënt en de patiënt (huisdier)?

Richtlijnen verbeteren de professionele zorg in de diergeneeskundige hulpverlening. De belangen van de cliënt worden goed bewaakt en de diergeneeskundige zorg voor het huisdier wordt voortdurend geoptimaliseerd waarbij wetenschappelijke onderbouwing bij ons voorop staat. Bij deze processen zien wij mens, dier en milieu als onlosmakelijk verbonden en onze zorg omvat deze gemeenschappelijke gezondheid, ook wel One Health genoemd.

Zo bouwen wij voortdurend verder aan de kwaliteit van onze zorg voor uw huisdier en zijn omgeving, hierbij krijgt preventie steeds meer aandacht. BPR’s zijn het fundament van een groot deel van onze zorg en u mag dan ook van ons verwachten dat wij steeds meer BPR’s zullen ontwikkelen in de tijd.

Wij zijn er immers samen met u voor het welzijn van uw huisdier.

Kristel de Munnik met border terrier James